PERBEZAAN ADALAH KEPAKARAN KAMI.

PILIH DENGAN BIJAK.
PASTIKAN HANYA YANG TERBAIK.

Telah melalui kajian toksikologi, pra-klinikal dan klinikal yang ketat dalam mengenal pasti kandungan bioaktif untuk memastikan ianya selamat, berkesan serta berkualiti.

Hanya menggunakan akar Eurycoma Longifolia yang ditapis di makmal sebelum melalui proses pengekstrakan

Melalui proses pengekstrakan propretiari optimum yang mengekstrak hanya kompaun bioaktif yang terbukti selamat dan berkesan secara saintifik

Kawalan kualiti yang ketat berdasarkan prosedur standard yang ditetapkan oleh Pharmacopeas (British, US) demi keselamatan produk

Ekstrak standard mengikut piawaian SIRIM MS2409:2011Kawalan kualiti mengikut kumpulan bagi memastikan dos kompaun bioaktif adalah tepat agar keberkesanan yang tinggi dapat dicapai

Jangka hayat produk dijamin melalui pelbagai kajian kukuh 

Bahan-bahan yang digunakan adalah diiktiraf Halal oleh JAKIM

Dihasilkan di kilang yang diperiksa oleh para pegawai daripada US-FDA (Establishment Inspection Report - EIR) – satu-satunya kilang herba seumpama ini di Malaysia

JENAMA LAIN

Tiada kajian yang dilakukan, bukti sains yang tidak tulen dan penyataan yang mengelirukan.

Mengandungi bahagian lain dan
bukan bahagian akar 
Tiada ujian yang dilakukan ke atas bahan mentah

Hanya menggunakan serbuk dan bukan ekstrak 
Melalui proses pengekstrakan yang merosakkan kompaun bioaktif 
Melalui proses pengekstrakan yang menggunakan kimia dan menghasilkan kompaun yang berbahaya/ tidak berdasarkan kajian saintifik

Tiada kawalan kualiti untuk menguji kandungan logam dan mikroba

Tiada ujian dilakukan dalam memastikan kandungan bioaktif terkandung di dalam produk

Tiada kajian kukuh serta petunjuk/ maklumat mengenai jangka hayat produk

Bahan-bahan yang digunakan tidak diiktiraf Halal oleh JAKIM

Tiada pemeriksaan teliti yang dilakukan oleh mana-mana pihak berkuasa

RAHSIA DI SEBALIK PRESTASI YANG CEMERLANG